• 901
    1

    Att kalla pingsten för hän ryckningens tid är vanligt. Uttrycket kommer från dikten Nattvardsbarnen av Essaias Tegnér. Pingst, hänryckningens tid, var inne. Den lantliga kyrkan stod ...